Centrum Libros > Projekty

Projekty

Díky velkému úsilí, nekonečné kreativitě a poctivé práci je Centrum Bezpečné Jízdy také schopno rozvíjet své zaměření a neustále vyvíjet a připravovat pro své klienty další zajímavé projekty. V tuto chvíli se konkrétně připravují ty speciality, které nepochybně obohatí portfolio zaměření a služeb profesionálního Centra Bezpečné Jízdy LIBROS.

ESF

Projekt Nové trendy profesionalizace řidičů v MSK

ESF

Poslední červnový den proběhlo zahájení pilotního ověřování vytvořených modulů rámci projektu Nové trendy profesionalizace řidičů v MSK(CZ.1.07/3.2.07/04.0023). V průběhu prázdninových měsíců si bude moci 24 účastníků bezplatně vyzkoušet Zdokonalovací kurz pro řidiče jednostopých vozidel, v následujících měsících proběhne také Bezpečná a hospodárná jízda u vozidel do 3,5t pro řidiče profesionály, Zdokonalovací kurz pro řidiče IZS, Bezpečná a defenzivní jízda v mezních situacích pro profesionální řidiče a Bezpečná a hospodárná jízda u nákladních automobilů pro řidiče profesionály. Přejeme nejen účastníkům mnoho šťastných kilometrů.

ESF

Projekt Nové trendy profesionalizace řidičů v MSK

Dne 1.7.2013 jsme zahájili dvouletý projekt Nové trendy profesionalizace řidičů v MSK (CZ.1.07/3.2.07/04.0023). Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR, částkou 3.493.755,80 Kč. Výstupem projektu bude vytvoření vzdělávacích modulů a učebních textů pro specializované skupiny řidičů profesionálů. V rámci pilotního ověření jednotlivých modulů bude mít možnost vždy 24 řidičů z Moravskoslezského kraje (ve věku 18 – 64 let) bezplatně absolvovat kurz a svými poznatky napomoci ke konečným úpravám jednotlivých modulů. Budou vytvořeny a pilotně otestovány vzdělávací moduly:

 • Bezpečná a hospodárná jízda u vozidel do 3,5t pro řidiče profesionály.
 • Bezpečná a hospodárná jízda u nákladních automobilů pro řidiče profesionály.
 • Zdokonalovací kurz řízení vozidla pro řidiče Integrovaného záchranného systému.
 • Bezpečná a defenzivní jízda v mezních situacích pro profesionální řidiče.
 • Zdokonalovací kurz pro profesionální řidiče osobních vozidel v podnicích a institucích.
 • Zdokonalovací kurz pro provozovatele taxislužeb.
 • Zdokonalovací kurz pro řidiče jednostopých vozidel (policie ČR, městská policie, kurýrní služba).
 • Zdokonalovací kurz pro instruktory (instruktoři autoškol, firemní instruktoři).
 • AUTOGRIL

  Je velmi akční pomůcka pro posun pudu sebezáchovy, který má za úkol zúčastněným ukázat jak jsou zranitelní, když volně nechají v autě ležet předměty jako laptop, mobil, láhve s vodou atd. Tyto předměty dovedou při havárii i zabít. Dále tento trenažér učí profíky dostat se z obrácené polohy, tedy hlavou dolů a zachránit zraněnou posádku. Konstrukčně nebylo nic většího postaveno. Autogril pojme až 6 osob.

  Tester reakce řidiče

  Má za úkol prokázat řidiči jak je důležitý správný posed a držení volantu. Sám se každý přesvědčí o tom, zda jeho poloha na kterou je zvyklý je správná. Úkon který musí udělat, bude vždy naprosto stejný a řidič musí reagovat na podnět. Jeho reakce je zaznamenána na časové ose, kde je sekunda rozdělena na 1000 dílů a v té době se každý najde, kde dělá chybu a jak jeho poloha umí ovlivnit čas na reakci. Velmi poučné, protože si každý uvědomí, že v kritické situaci jde opravdu o zlomky sekund, které hrají s námi hru o bytí a nebytí na tomto světě.

  X-Monstr

  Největší a nejodvážnější konstrukčním prvek na světě. Má za úkol posunout pud sebezáchovy do maximální hranice v oblasti ještě bezpečné roviny. Je to tester osobního nastavení podvědomí a zároveň tester maximálních parametrů vozidla. Tyto dva parametry jsou velmi důležité pro řidiče silových a záchranářských vozidel, aby byli schopni maximálně využít v krizových situacích jak potenciálu svého tak i potenciálu techniky.

  Bude sloužit jako poslední tečka za náročným výcvikem silových složek. Konstrukce je předimenzována i pro účely rekordů, zábavy a adrenalinu.

  Projekt PROČ

  Vznikl na základě tlaku z EU tzv.BÍLÉ KNIHY BEZPEČNOSTI NA SILNICÍCH A NAŠÍ PRAXE. Jelikož v naší práci se denně setkáváme s neschopností řidičů čelit krizovým situacím, vznikl na Centrech Bezpečných Jízd v ČR oprávněný názor, že téměř 100% řidičů není schopno zvládat krizové situace přicházející z venčí.

  Tato neschopnost nás vedla k tomu, abychom šli velmi akční cestou vstříc PREVENCI. Dva roky byly stahovány z různých serverů autentické záběry havárií, abychom mohli ukázat jak jsme všichni na silnicích zranitelní. Vše bylo zpracováno do nosiče DVD a následně s přispěním partnerů se toto DVD bude distribuovat do všech domácností Ostravy. Dále tento projekt má za cíl i to, aby se kurzy bezpečných jízd zlevnily na únosnou míru díky partnerům. Projekt je ojedinělou záležitostí v celé ČR.

  Technicko terénní polygon

  Výstup naší sportovní aktivity v oblasti tzv. královské třídy off-roadů v EXTREMTRUCKTRIALOVÝCH soutěží.

  V těchto disciplínách jsme jako team dosahovali vrcholových úspěchů a jako team jsme zatím s největším zázemím byli oslovení právě armádou a hasiči, abychom proškolili vojáky operující v zahraničních misích a hasiče kteří jsou nasazování po celé ČR např. při záplavách v těžkém terénu. Výstupem je otestování možnosti techniky i sama sebe. Velmi náročné, ale zároveň velmi poučné pro silové složky. Tento polygon je však určen pro vozidla SUV a jiné OFF-ROADY do 3t.

  Extrémní polygon Halda

  Drsný ADRENALINOVÝ přírodní útvar právě pro ty nejtěžší z nejtěžších extrémních situací vůbec. Jsme přesvědčeni, že ani výrobce nikdy nepoužil takový extrém k testování svých vozů poněvadž nebyl důvod takhle testovat vozy. Dnešní situace však ukazuje, že řidič proškolený v těchto maximálních podmínkách extrémů je v praxi více užitečný, poněvadž může zachránit bez stresů více poškozených.

  Naše výsledky školení v extrému se podepsaly na vojenské misi v zahraničí, kde vojáci, kteří prošli výcvikem, neměli jedinou havárii v těžkém terénu.

  Vizualizace extrémního polygonu

  Světelný tester reakce

  Je metrickou pomůckou pro uvědomění si sama sebe jak zlomek sekundy, kdy náš organismus ještě nezareagoval, se projeví na délce ujeté dráhy. Moc poučné pro ty, kteří si myslí, že jejich inteligentní podvozek je PÁN BŮH.

  Šokový tester

  Jde o praktickou záležitost, která nás doprovází vždy a všude na silnicích.Každý určitě zažil nějakou situaci kde ŠOK byl rychlejší a než se v oblasti solaru rozpustil tak tato doba je v podstatě bez reakcí. Na tomto trenažéru se navozují různé formy okamžitého překvapení, kdy řidič má spoustu práce s vozidlem v nečekané situaci a v tom přijde zmiňovaný šok. Je prokázáno že čím více těchto různých překvapení řidič zažije v bezpečném tréningu tím víc mu zbývá času na reakci v krizové situaci na silnicích. Jde o dvě základní veličiny , problémy na silnicích se vždy totiž skládají ze ŠOKU A REAKCE

  Dopravní školička

  Dlouholetý projekt centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava, jehož garantem je sdružení OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! má svou ostravskou, českou i evropskou historii.

  Od roku 2008 se předškolní děti setkávají s ilustrovanou publikací jehož ústředními postavičkami je Śtěpán, Dorotka a kocour Oskar. Již čvrté vydání knihy v českém i anglickém jazyce obsahuje spousty her, básniček a písniček, které přináší dětem zábavnou formou lepší orientaci v prevenci bezpečnosti a chování v silničním provozu.

  Součástí zábavně výchovného programu je mobilní dětské dopravní hřiště s moderními dětskými dopravními prostředky, které přináší dětem i dospělým nový pohled na potřebnost těchto preventivních programů.

  Programy v pojetí hraných divadelních představení v interiérové i extériérové podobě jsou určeny především pro předškolní děti. Interaktivní komunikace s dětmi v prostředí simulovaného silničního provozu s množstvím písniček a scének.

  Foto

  Kniha Dopravní školička

  Kniha Dopravní školička je zdarma distribuována dětem ostravských škol, významným institucím, ministerstvům a nadacím v České republice.

  Publikace získala svá ocenění na mezinárodní konferenci v Paříži v roce 2008 a rok 2012 jí přinesl ocenění Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu, kdy její velký přínos pro všechny děti v Evropě vyzdvihl předseda výboru angličan Brian Simpson.

  Symbolicky byly tyto publikace zaslány i partnerům zastřešujícím dětské dopravní instituce na Slovensku, v Itálii, Portugalsku, Francii, Rakousku, Bulharsku, Rumunsku, Španělsku, Velké Británii, Belgii, Slovinsku, Polsku, Maďarsku, Ukrajině a dalším. Knihy byly adresovány i vysokým představitelům Evropké komise pro dopravu, Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu, mezinárodní akademii na podporu bezpečnosti silničního provozu a dětí IRSA při Organizaci spojených národů.

  „Považujeme tyto programy pro děti za nesmírně důležité. chceme tak přispět svou měrou a lépe pojmenovat a rozlišit skutečné potřeby koncepce a rozvoje prevence bezpečnosti dětí na silnicích a přiblížit jim zábavně vzdělávací formou problematiku rozvíjející se moderní dopravy. Rádi bychom tento projekt dále rozvíjeli i pro handicapované děti. V této souvislosti se ty nejmenší děti mohou těšit na zcela nové prostředí DOPRAVNÍ ŠKOLIČKY, které připravujeme jako nedílnou součást centra bnezpečné jízdy LIBROS Ostrava“.

  Foto

  Motokáry

  HONDA 200 cm3, dostatečný výkon, pro skvělou závodní zábavu. Trať si můžete postavit sami, nebo nechat postavit jakoukoliv z našich kuželů na ploše o rozloze 2 ha.

  • Hygienická kukla - prodej 100,-
  • Hygienická kukla – zapůjčení 30,-

  Přilby k zapůjčení.

  Přijeďte si vychutnat opravdový požitek ze závodu... Vyzkoušejte si, jak chutná být závodníkem.

  VIZE teamu Centra LIBROS - díky našemu pozorování se otevírají další možnosti jít vstříc prevenci a bezpečnosti. Každé poděkování našich klientů nás zavazuje být stále lepšími a neusnout na vavřínech, poněvadž i ten jednoduchý nápad uvedený námi do praxe může zachránit život a o to nám jde.Těch nápadů máme zatím stále dost.

Partneři

 • OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!
 • Czechoslovak Group
 • ACA Autocentrála
 • Česká pojišťovna