Centrum Libros > O centru

Centrum Libros

Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava, které bylo slavnostně otevřeno v r. 2010, je společným investičním i společenským projektem dvou partnerů. Statutárního města Ostravy a společnosti Libor Václavík – LIBROS Ostrava.

Stavba představuje samostatně vyčleněnou a ohraničenou plochu s asfaltovým povrchem, na které lze pomocí speciální technologie skrápění simulovat podmínky pro jízdu všech kategorií vozidel za kritických fyzikálních a adhezních podmínek. Centrum bezpečné jízdy LIBROS OSTRAVA je vybaveno současnou evropskou nejmodernější technologií.

Současnost

Skrápění ploch speciálními tryskami, kruhová smyková plocha, aquaplaningová vana nebo hlavní přímá smyková plocha. Srdcem celé stavby Centra je speciální smyková deska pro simulaci náhlého smyku vozidla. Je dimenzována i pro nákladní vozidla a je v České republice jediná. Absolutní novinkou ve střední Evropě je použití speciální smykové desky pro motocyklisty, kteří si tak budou moci vyzkoušet své dovednosti pouze v tomto Centru.

Cílem a smyslem projektu je pak na základě teoretické a praktické přípravy zkvalitňovat a zdokonalovat úroveň řidičů, zlepšovat jejich řidičské a rozhodovací návyky, chování a jednání v silničním provozu a zvyšovat dovednost v krizových dopravních situacích. Centrum bude určeno pro řidiče a obyvatele území města Ostravy a euroregionu, bude vytvářet a nabízet prostor především pro uchazeče o řidičské oprávnění , instruktory autoškol, řidiče státních institucí, obchodních a distribučních společností, řidiče kamionů a autobusů, řidiče integrovaných záchranných systémů, ale i handicapované řidiče nebo řidiče seniory.

Velkou pozornost bude i nadále Centrum věnovat dětem, které jsou významnými avšak velmi zranitelnými účastníky silničního provozu. Podpora systému vzdělávání dětí a jejich bezpečnosti na silnicích je jedním z hlavních cílů Centra bezpečné jízdy. Samostatně cílené projekty nebo systémové kampaně prostřednictvím programu Ostravská dopravní školička budou dětem pomáhat lépe se orientovat ve složitostech silničního provozu.

V letech 2005 – 2009 se společnost LIBROS na základě předchozích zkušeností profilovala jako organizace, která se jako první privátní společnost věnovala přípravě a zdokonalování řidičů záchranných složek. Terénní tréninkový polygon a kluzná fólie pro zvyšování dovedností při ovládání vozidla za rizikových podmínek byly prvními produkty v přípravě řidičů. S vývojem techniky v dopravě a zvyšujícími se nároky na přípravu řidičů podle evropských metodik tyto prvky přestaly vyhovovat. Přes nesmírné úsilí a za podpory mnoha institucí se podařila prosadit realizace projektu moderního Centra bezpečné jízdy se všemi moderními a dokonce nadčasovými technologiemi vhodnými pro všechny typy motorových vozidel. Své nezastupitelné místo v historii přípravy řidičů má i výuka výcvik jízdy řidičů v terénu. Na základě spontánního vzniku klubového týmu LIBROS v roce 2005 s technikou upravených vozidel TATRA 813 8x8 ve specifikaci truck trial vznikl systém a metodika přípravy zdokonalování schopností jízdy řidičů v extrémně těžkém terénu. Tyto aktivity přerostly v přípravu řidičů jednotek armády ČR, integrovaných záchranných systémů ČR a především pak hasičských záchranných sborů ČR. Tato příprava řidičů se dále rozvíjí a bude jednou z hlavních náplní a produktů Centra bezpečné jízdy.

Historie

Pro realizaci projektu Centra bezpečné jízdy byly v roce 2007 pro společnost Libor Václavík – LIBROS podnětem hned dva impulsy. Přetrvávající situace v negativním vývoji dopravních nehod na silnicích a z této skutečnosti vyplývající rostoucí požadavky na kvalitní přípravu a zdokonalovaní řidičů v silničním provozu. Druhým impulsem pak výzva Evropské komise pro dopravu prostřednictvím dokumentu „Bílá kniha evropské dopravní politiky který si kladl za cíl snížit počet smrtelných dopravních nehod v Evropě do konce roku 2010 na polovinu. Tato samotná fakta, zvyšující se společenské potřeba a nutnost řešení této problematiky přiměla společnost Libora Václavíka - LIBROS k rozhodnutí nabídnout partnerství v realizaci tohoto projektu právě Statutárnímu městu Ostrava. Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava se v této době připojilo k současnému trendu podpory bezpečnosti silničního provozu je evropskými institucemi je definován na léta 2011 – 2020.

Společnost Libros je držitelem těchto certifikátů :

Dokument PDF Dokument PDF

Partneři

  • OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!
  • Czechoslovak Group
  • ACA Autocentrála
  • Česká pojišťovna