Centrum Libros > Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LIBROS OSTRAVA spol. s.r.o., IČ 607 76 137 se sídlem Palackého 1114, 702 00 Ostrava-Přívoz (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Palackého 1114, 702 00 Ostrava-Přívoz

email: libros@libros.cz

telefon: 595 132 228

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní číslo, jméno a příjmení, datum narození, číslo Řidičského průkazu, adresa fakturační (u klienta - fyzické osoby podnikatele, právnické osoby též daňové identifikační číslo a IČ), které nezbytně potřebujeme k plnění kupní smlouvy (registrace, zasílání daňových dokladů, zasílání oznamovacích emailů o stavu zakázky, vedení reklamačního řízení, dodržení práv plynoucích ze záruky, atd.).

 • vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.

Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají. Řídíme se dle zákona 480/2004 Sb., §7.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat.

 • pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 • fotografická dokumentace

Živé akce např. předávání výher ze soutěží či soutěžní fotografie týkající se používání zboží z naší nabídky, využití služeb a to za účelem další propagace funkčnosti našich služeb, výrobků a efektu plynoucího z jejich používání.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci společnosti LIBROS OSTRAVA spol s.r.o. K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují. Subjekty, které s námi takto spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro LIBROS OSTRAVA spol. s.r.o. provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

LIBROS OSTRAVA spol. s.r.o. v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

 • externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem plnění smlouvy
 • poskytovatelům technologií a cloudových služeb pro správu a provoz webových stránek a e-shopů společnosti
 • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků
 • poskytovatelům poštovních, přepravních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací
 • marketingovým a výzkumným agenturám pro nabídky obchodu, služeb a produktů
 • veřejně správním orgánům (Magistrát) za účelem odečtu trestných bodů

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva

 

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na níže uvedené adresy

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat písemně na adresu: LIBROS OSTRAVA spol. s.r.o., se sídlem Palackého 1114, 702 00 Ostrava-Přívoz nebo elektronicky na e-mail: libros@libros.cz

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

Partneři

 • OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!
 • Czechoslovak Group
 • ACA Autocentrála
 • Česká pojišťovna